qc qc1

Sản phẩm tiêu biểu
Máy Lọc Nước Nikawa 8 lõi có vỏ tủ
Máy Lọc Nước Nikawa 8 lõi có vỏ tủ

Giá NY: 4.899.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Nối lưới dự trữ
Nối lưới dự trữ

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Hệ thống nối lưới
Hệ thống nối lưới

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Hình ảnh thi công thực tế năng lương điện mặt trời

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Hình ảnh thi công trực tiếp hệ thống nước nóng trung tâm

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: 0 ₫

Năng Lượng Mặt Trời NanoMax
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 320 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 320 Lít

Giá NY: 18.000.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 260 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 260 Lít

Giá NY: 14.880.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 220 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 220 Lít

Giá NY: 12.800.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 180 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời NanoMax 180 Lít

Giá NY: 11.760.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Năng Lượng Mặt Trời DT.Solar
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 320 lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 320 lít

Giá NY: 17.430.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 260 lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 260 lít

Giá NY: 13.310.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 220 lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 220 lít

Giá NY: 11.230.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 180 lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời DT,Solar 180 lít

Giá NY: 10.190.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Năng Lượng Mặt Trời SolarAust
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 320 Lí
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 320 Lí

Giá NY: 18.700.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 260 Lí
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 260 Lí

Giá NY: 15.580.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 220 Lí
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 220 Lí

Giá NY: 13.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 180 Lí
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời SolarAust 180 Lí

Giá NY: 12.460.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Năng Lượng Mặt Trời AustSun
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 320 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 320 Lít

Giá NY: 17.900.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 260 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 260 Lít

Giá NY: 13.880.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 220 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 220 Lít

Giá NY: 11.700.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 180 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Austsun 180 Lít

Giá NY: 10.660.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Năng Lượng Mặt Trời Q.Solar
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 320 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 320 Lít

Giá NY: 18.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 260 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 260 Lít

Giá NY: 15.380.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 220 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 220 Lít

Giá NY: 13.300.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 180 Lít
Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Q.Solar 180 Lít

Giá NY: 12.260.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Năng Lượng Mặt Trời SolaTech - Diamond
Linh kiện máy lọc nước
LÕI LỌC SỐ 6 MINERAL ROCK NIKAWA
LÕI LỌC SỐ 6 MINERAL ROCK NIKAWA

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

LÕI LỌC SỐ 5 NIKAWA
LÕI LỌC SỐ 5 NIKAWA

Giá NY: 500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

LÕI LỌC SỐ 3 BBC NIKAWA
LÕI LỌC SỐ 3 BBC NIKAWA

Giá NY: 120.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

LÕI LỌC SỐ 3 CTOP NIKAWA
LÕI LỌC SỐ 3 CTOP NIKAWA

Giá NY: 100.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Máy Lọc Nước Nikawa
Máy lọc nước RO Nikawa 7 lõi không tủ
Máy lọc nước RO Nikawa 7 lõi không tủ

Giá NY: 4.199.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Máy lọc nước RO Nikawa 8 lõi không tủ
Máy lọc nước RO Nikawa 8 lõi không tủ

Giá NY: 4.499.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Máy Lọc Nước Nikawa 8 lõi có vỏ tủ
Máy Lọc Nước Nikawa 8 lõi có vỏ tủ

Giá NY: 4.899.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Máy Lọc Nước Nikawa 7 lõi có vỏ tủ
Máy Lọc Nước Nikawa 7 lõi có vỏ tủ

Giá NY: 4.599.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Lò nướng
Lò nướng: FO-7a29E1
Lò nướng: FO-7a29E1

Giá NY: 13.900.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Lò nướng: FO9a31E1
Lò nướng: FO9a31E1

Giá NY: 15.900.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Lò nướng tích hợp vi sóng
Lò nướng tích hợp vi sóng

Giá NY: 14.900.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Hút mùi
Hút mùi: HI-90DA
Hút mùi: HI-90DA

Giá NY: 12.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Hút mùi:  HT702D
Hút mùi: HT702D

Giá NY: 9.400.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Hút mùi: HC703M
Hút mùi: HC703M

Giá NY: 6.300.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Hú mùi: HC73DS
Hú mùi: HC73DS

Giá NY: 8.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Bếp từ, Bếp hồng ngoại
Bếp từ 3 : IT5700BN
Bếp từ 3 : IT5700BN

Giá NY: 14.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Bế từ - ồng ngoại IC4200BN
Bế từ - ồng ngoại IC4200BN

Giá NY: 1.130.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Bế từ - ồng ngoại IC4200BS
Bế từ - ồng ngoại IC4200BS

Giá NY: 11.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Bếp Từ ID4000BN
Bếp Từ ID4000BN

Giá NY: 11.500.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Sen vòi Lolat - Classic
Vòi chậu
Vòi chậu

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Vòi bồn tắm
Vòi bồn tắm

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Sen cây điều chỉnh nhiệt độ thông minh
Sen cây điều chỉnh nhiệt độ thông minh

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Sen nóng lạnh
Sen nóng lạnh

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Bình nước nóng dùng điện Ferroli
VERDI - SE 30 lít
VERDI - SE 30 lít

Giá NY: 3.570.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

VERDI - SE 20 lít
VERDI - SE 20 lít

Giá NY: 3.360.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

VERDI - SE 15 lít
VERDI - SE 15 lít

Giá NY: 3.200.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

VERDI - AE 30 lít
VERDI - AE 30 lít

Giá NY: 3.470.000 ₫

Giá KM: Liên hệ

Bình nước nóng dùng điện Ariston
Bình nước nóng Ariston đứng 15 lít
Bình nước nóng Ariston đứng 15 lít

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Bình nước nóng Ariston ngang 15 lít
Bình nước nóng Ariston ngang 15 lít

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Bình nước nóng Ariston đứng 20 lít
Bình nước nóng Ariston đứng 20 lít

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Bình nước nóng Ariston ngang 20 lít
Bình nước nóng Ariston ngang 20 lít

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Hệ thống công nghiệp
Pin mặt trời
Pin mặt trời

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Đèn chiếu sáng loại 15W
Đèn chiếu sáng loại 15W

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

 Đèn chiếu sáng sân loại 24W
Đèn chiếu sáng sân loại 24W

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Đèn mặt trời 20W
Đèn mặt trời 20W

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong
Ống nhựa HDPE
Ống nhựa HDPE

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Phụ kiện PVC
Phụ kiện PVC

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Ống lọc
Ống lọc

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Ống nhựa UPVC class3
Ống nhựa UPVC class3

Giá NY: Liên hệ

Giá KM: Liên hệ

Điện nước Đức Tuân

Điện nước Đức Tuân Hải Phòng

Điện nước Đức Tuân Điện nước tại Hải Phòng

Công trình dự án

Địa chỉ

Km 1 + 500 đường Phạm Văn Đồng, Phú Hải, Anh Dũng, Dương Kinh Hải Phòng
Hotline: 0989 416 016 - 0968 256 025
Email: diennuocductuan@gmail.com

Kết nối với chúng tôi

Facebook youtube google instagram
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH xây lắp điện nước Đức Tuân
GỌI MUA HÀNG
02253 581 058 - 02253 632 979
Hotline 0989 416 016 - 0968 256 025
Email:

diennuocductuan@gmail.com